Streekarchief Midden-Holland nieuws

Protestbordenwerkplaats in de Chocoladefabriek

Ze zijn veel in het nieuws: demonstraties. Overal in de wereld gaan mensen de straat op om hun stem te laten horen in politieke en maatschappelijke kwesties. Ook Nederland loopt mee: op zaterdag 11 maart staat er in Amsterdam (vrouwen)mars gepland voor gelijke rechten en meer compassie in de wereld. Niet geheel toevallig in deze week, op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Bovendien is het dit jaar 100 jaar geleden dat het (passieve) kiesrecht voor vrouwen is ingevoerd. Ook toen werden er grote demonstratieoptochten georganiseerd.

Bijeenkomst Informatiefunctie 2025

De gemeenten en het streekarchief staan, onder invloed van de voortschrijdende digitalisering, voor een enorme veranderopgaaf. De kern van het probleem wordt gevormd door de vraag: hoe garanderen wij duurzame toegankelijkheid tot informatie tijdens de uitvoer van (gemeentelijke) werkprocessen en, voor zover relevant, na afronding van deze processen?

Digitalisering akten Burgerlijke Stand

Deze maand zijn wij gestart met een groot digitaliseringsproject van genealogische bestanden. Op termijn komen daardoor de akten van de Burgerlijke Stand, de huwelijksbijlagen en het register van Belgische vluchtelingen beschikbaar via onze website. Op deze wijze willen we voorzien in de grote vraag van onze klanten naar deze bestanden. Alleen scannen is natuurlijk niet genoeg; de akten moeten ook digitaal doorzoekbaar gemaakt worden. Nog niet op naam toegankelijk gemaakte akten zullen dus ontsloten worden én bestaande indexen die nu op onze website doorzoekbaar zijn worden gekoppeld aan de scans. Het scannen vindt plaats in samenwerking met FamilySearch. Ook op hun website zullen de scans straks ter beschikking komen. Wilt u meer weten over dit digitaliseringsproject en de samenwerking met Familysearch, bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Colleges over (historische) tuinontwerpen

Houd je van tuinieren, maar wil je niet altijd je handen vies maken? Kom dan dit voorjaar naar een tweetal lezingen in de Chocoladefabriek over tuinontwerpen. In het eerste college vertelt tuinhistoricus Wim Meulenkamp een interessant verhaal over historische tuinen en parken, waaronder een aantal in Gouda en de regio. Wim Meulenkamp werkt bij het bureau Tuin ter Tijd dat onderzoek doet naar historisch groen en adviseert over restauratie van historische tuinen. Het tweede college wordt gegeven door de Goudse landschapsarchitect Thijs van Hees. Hij heeft de ambitie meer groen in de samenleving te brengen en is onder andere betrokken bij het tot stand laten komen van het Singelpark Gouda. Bestel kaarten

Data: donderdag 16 en 23 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Chocoladefabriek Gouda
Kosten per lezing: €5,50 voor SVAL-/bibliotheekleden | € 7,50 voor niet-leden
Passepartout voor beide lezingen: € 9,00 voor SVAL-/bibliotheekleden | € 13,- voor niet leden

Lezing ‘1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’

Op de vooravond van Internationale Vrouwendag geeft Els Kloek een lezing in de Chocoladefabriek in Gouda. Ze is de schrijfster van het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, dat in 2016 door lezers van het Historisch Nieuwsblad werd uitgeroepen tot het beste Nederlandse geschiedenisboek aller tijden. Hoofdredactrice en historica dr. Els Kloek vertelt over het tot stand komen van dit boek, over het onderzoeken en beschrijven van vrouwenlevens en over het op handen zijnde vervolg, 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Ook zullen bijzondere vrouwen uit de regio Midden-Holland voor het voetlicht worden gebracht. Bestel snel uw kaarten!