Streekarchief Midden-Holland nieuws

Opening Gouwedepot druk bezocht

Op zaterdag 29 november werd het Gouwedepot, dé bewaarplaats voor de archieven van Streekarchief Midden-Holland, Streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische collectie van de gemeente Gouda, officieel geopend. Aansluitend konden belangstellenden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw, dat staat op het bedrijventerrein Gouwepark. De open dag was een groot succes en de opkomst van ongeveer 450 man kon boven verwachting genoemd worden.

Schenking archief heerlijkheid Lekkerkerk

Op dinsdag 4 november heeft het Streekarchief het archief van de heerlijkheid Lekkerkerk ontvangen uit handen van de huidige ambachtsheer, de heer H. van Sandick uit Leiden. Daar zit een aantal bijzonder oude stukken bij.

Impressie Collectiedag Eerste Wereldoorlog

Afgelopen vrijdag organiseerde het streekarchief in samenwerking met Europeana1914-1918 een collectiedag in het Huis van de Stad in Gouda. Tijdens de dag zijn een een aantal mooie verhalen en objecten langs gebracht. Het streekarchief hoopt dat ook in de komende tijd mensen in Gouda en de wijde omgeving nog eens willen snuffelen in laatjes en dozen op zolders naar objecten, documenten en foto's uit de Eerste Wereldoorlog. Vanaf eind november kunt u alle bijdragen bekijken op www.europeana1914-1918.eu 

Verkiezing stuk van het jaar 2014

Woensdag 29 oktober 2014 werd de uitslag bekend van de verkiezing Stuk van het Jaar. Streekarchief Midden-Holland is twaalfde geworden. Onze briefkaart met het ontroerende verhaal heeft het goed gedaan in deze verkiezingsstrijd tussen 49 archieven.