Nieuws door Cathelijne Timmermann

Vaste bezoekersbijeenkomst

Op dinsdag 10 oktober organiseren we weer een bijeenkomst voor onderzoekers die regelmatig onze archieven raadplegen. De opzet van deze ochtend is zoals altijd tweeledig. Er zal gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en te informeren. Daarnaast zullen we u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het archief.

Digitalisering akten Burgerlijke Stand

Deze maand zijn wij gestart met een groot digitaliseringsproject van genealogische bestanden. Op termijn komen daardoor de akten van de Burgerlijke Stand, de huwelijksbijlagen en het register van Belgische vluchtelingen beschikbaar via onze website. Op deze wijze willen we voorzien in de grote vraag van onze klanten naar deze bestanden. Alleen scannen is natuurlijk niet genoeg; de akten moeten ook digitaal doorzoekbaar gemaakt worden. Nog niet op naam toegankelijk gemaakte akten zullen dus ontsloten worden én bestaande indexen die nu op onze website doorzoekbaar zijn worden gekoppeld aan de scans. Het scannen vindt plaats in samenwerking met FamilySearch. Ook op hun website zullen de scans straks ter beschikking komen. Wilt u meer weten over dit digitaliseringsproject en de samenwerking met Familysearch, bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Herinnering aan Vluchtoord Gouda 1914-1918

Gedenkbord Vluchtoord Gouda 1914 – 1919

Eerste lichting “Haastrechtspeurders” zwaait af

Bestuurlijke topvrouwen reiken diploma’s Haastrechtspeurders uit

Winnaar Walvisprijs 2016

Gouwenaar Jan Willem Klein heeft de Walvisprijs 2016 gewonnen; een prijs voor de beste historische studie van de regio. De oorkonde en het bijbehorende geldbedrag werden uitgereikt door wethouder Daphne Bergman, voorzitter van het Streekarchief Midden-Holland.