Digitalisering akten Burgerlijke Stand

Deze maand zijn wij gestart met een groot digitaliseringsproject van genealogische bestanden. Op termijn komen daardoor de akten van de Burgerlijke Stand, de huwelijksbijlagen en het register van Belgische vluchtelingen beschikbaar via onze website. Op deze wijze willen we voorzien in de grote vraag van onze klanten naar deze bestanden. Alleen scannen is natuurlijk niet genoeg; de akten moeten ook digitaal doorzoekbaar gemaakt worden. Nog niet op naam toegankelijk gemaakte akten zullen dus ontsloten worden én bestaande indexen die nu op onze website doorzoekbaar zijn worden gekoppeld aan de scans. Het scannen vindt plaats in samenwerking met FamilySearch. Ook op hun website zullen de scans straks ter beschikking komen. Wilt u meer weten over dit digitaliseringsproject en de samenwerking met Familysearch, bekijk dan onze veelgestelde vragen.

Voor het indexeren en koppelen van gegevens aan de scans gaat het streekarchief later dit jaar een vrijwilligersproject starten. Wilt u meehelpen? Volg dan de berichtgeving van het streekarchief via deze website, nieuwsbrief of sociale media. U kunt zich ook alvast opgeven via onderstaand mailadres.

Vanaf eind februari zal een deel van de akten van de Burgerlijke Stand-akten, de huwelijksbijlagen en het register van Belgische vluchtelingen tijdelijk niet raadpleegbaar zijn. De akten van de Burgerlijke Stand zijn op de studiezaal in de Chocoladefabriek in Gouda in deze periode wel gewoon beschikbaar op microfiche. Wilt u weten of een specifieke akte of register ter inzage is? Neemt u dan contact op met het streekarchief via info@samh.nl

Reacties