Opening Gouwedepot druk bezocht

Op zaterdag 29 november werd het Gouwedepot, dé bewaarplaats voor de archieven van Streekarchief Midden-Holland, Streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische collectie van de gemeente Gouda, officieel geopend. Aansluitend konden belangstellenden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw, dat staat op het bedrijventerrein Gouwepark. De open dag was een groot succes en de opkomst van ongeveer 450 man kon boven verwachting genoemd worden.

De opening werd ingeleid door de heer Riemer Knoop, lector cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Daarna werd de openingsoorkonde ondertekend door de drie gebruikers van het pand, de heer Maarten Groenendijk, gemeentelijk archeoloog van Gouda, de heer Sigfried Janzing, directeur van Streekarchief Midden-Holland en de heer Frits de Wilde, directeur van Streekarchief Rijnlands Midden. Het Gouwedepot was daarmee officieel geopend en iedereen kreeg de kans om het gebouw onder leiding van een gids te ontdekken. In de diverse ruimtes werden door medewerkers verhalen verteld over interessante objecten die er bewaard worden, maar ook over het gebouw zelf, zoals de imposante machinekamer. Tot slot kon men nog op de foto voor de prachtige entreewand van het Gouwedepot, waarbij iedereen de polaroidfoto gelijk meekreeg.

  

    

  

    

  

Foto's: Nico J. Boerboom      

Reacties