Schenking archief heerlijkheid Lekkerkerk

Op dinsdag 4 november heeft het Streekarchief het archief van de heerlijkheid Lekkerkerk ontvangen uit handen van de huidige ambachtsheer, de heer H. van Sandick uit Leiden. Daar zit een aantal bijzonder oude stukken bij.

De ambachtsheer van de ‘heerlijkheid aan de Lek’ voerde zijn gezag over onder andere de hoge heerlijkheden Lekkerkerk en Zuidbroek en de lage heerlijkheden Ouderkerk aan de IJssel, Krimpen aan den Lek en Krimpen aan den IJssel. Het onderscheid tussen hoge of lage heerlijkheid had betrekking op de verschillende niveaus van rechtspraak die een ambachtsheer in zijn portefeuille had. Naast rechtspraak, was de ambachtsheer ook bevoegd op het gebied van wetgeving en bestuur. Hij kon diverse functionarissen benoemen, zoals dominee en schout. Elke opvolger van de vorige ambachtsheer verkreeg middels zogenoemde ‘verlei’-brieven van de graaf van Holland zijn rechten op de goederen van het gebied. Deze rechten moesten namelijk bij elke opvolging opnieuw bevestigd worden.

Het archief bevat op het eerste gezicht veel interessante stukken. Er zitten een paar zeer oude, vijftiende-eeuwse charters bij, waarin we een aantal opvallende namen uit de geschiedenis tegenkomen: hertog van Beieren en graaf van Holland Jan van Beieren (1374-1425) en vader (1631-1683) en zoon (1670-1740) Maurits Lodewijck van Nassau-LaLecq. Ook bevat het archief een mooi brievenboek waarin akten zijn overgeschreven. Aan het leerreliëf te zien, stamt dit boek vermoedelijk uit de zestiende eeuw. Daarnaast zou een verhitte kwestie rondom het visserijrecht in dit gebied een boeiend onderwerp van onderzoek kunnen zijn. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw bleef de uitoefening van dit recht een heikel punt.

Reacties