Ignatius Walvisprijs

De Stichting Vrienden van Archief en Librije wil het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en omgeving stimuleren. Met dit doel heeft de Stichting de Ignatius Walvisprijs ingesteld voor een historische studie of artikel over Gouda of de regio. Zie voor de sinds 1991 uitgereikte prijzen hieronder. De prijs bestaat uit een oorkonde en €300. Inzenden kan tot 31 december 2018. Kijk voor uitgebreide informatie over de Walvisprijs hier (pdf-bestand).

Tot heden zijn door het bestuur op advies van een onafhankelijke jury de volgende prijzen toegekend:

 1. Gedeelde prijs, uitgereikt door burgemeester drs J.H. Boone van Gouda op 26 februari 1991:
  G. Prins, De conscriptie in het kanton Gouda (1811-1813)
  A.M. den Boer, Nieuwerkerks volksonderwijs in de 18de eeuw en de Franse tijd
   


 2. Prijs, uitgereikt door wethouder J.G. Potharst van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 10 april 1995
  L.E. Boots, Een illegale Goudse Bijbeluitgave?
   

 3. Prijs, uitgereikt door wethouder J.G. Potharst van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 23 maart 1998
  P.H.A.M. Abels, De protestantse Walvis; een onbekend manuscript over "Goudsche onkatolijke kerkzaken"
   

 4. Prijs, uitgereikt door wethouder J. Vermeij van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 31 maart 2000
  C. Doedeijns, ... Is ons an gecomen mit Suster Nyes Allerts ... : een inkomensoverzicht van een Gouds vrouwenklooster in de late middeleeuwen
   

 5. Prijs, uitgereikt door wethouder J. Vermeij van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 5 april 2002
  C. Gaemers, De stadsvroedvrouwen in Gouda in de tweede helft van de achttiende eeuw
   

 6. Prijs, uitgereikt door wethouder J. Warners van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 11 juni 2004
  H.A. van Dolder-de Wit, De Goudse glazen in voor- en tegenspoed, met name het "Koningsglas", geschonken door koning Filips II.
   

 7. Prijs, uitgereikt door wethouder S. Keulen van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 24 november 2006
  drs. W.A. Knoops, Na Goejanverwellesluis. Gouda tussen revolutie en contrarevolutie (juni - september 1787).
   

 8. Prijs, uitgereikt door wethouder S. Keulen van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 7 augustus 2009.
  (prof. dr.) Xander van Eck,  "Pal naast Philips": Margaretha van der Marck als schenkster van Dirck Crabeths Judith en Holofernes in de Goudse Sint Jan
   

 9. Prijs, uitgereikt door wethouder J. Verbeek van Zuidplas, lid van het bestuur van het Streekarchief, op 19 augustus 2011.
  Christiaan Veldman, Tot proffijt vande Stadt. Het einde van de Goudse kloosters en de verdeling van de erfenis, 1572-1606
   

 10. Prijs, uitgereikt door wethouder mevrouw D. Bergman van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief op 12 april 2013
  C.C. de Kool-Verhoog, 'Tonny Gouda', een heer van Trouw in de Krimpenerwaard
   

 11. Prijs, uitgereikt door wethouder mevrouw D. Bergman van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief;op 8 april 2016
  J.W.E. Klein, "Huut der Goude”. Een laat-middeleeuws productiecentrum van houtsneden?