Het Streekarchief Midden-Holland bewaart ongeveer 90.000 afbeeldingen. Van een groot deel daarvan kunt u op deze website de beschrijving doorzoeken en/of een scan bekijken. Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden u de afbeeldingen kunt inzien en hergebruiken.

Welke afbeeldingen zijn digitaal beschikbaar? 

Iets minder dan de helft van alle afbeeldingen uit de beeldbank is digitaal beschikbaar. Een groot deel online en een deel alleen in de studiezaal in de Chocoladefabriek (via de publiekscomputers of op uw eigen laptop of tablet via de publiekswifi). Of u ook de foto mag downloaden en gebruiken hangt af van het auteursrecht. Dit vindt u altijd bij de afbeelding of beschrijving in het veld “Informatie over de auteursrechten”.

U kunt de volgende omschrijvingen tegenkomen:

Publiek domein: Op deze afbeelding rust geen auteursrecht of dit auteursrecht is vervallen. Deze scan mag daarom vrij gebruikt worden voor privé en/of commerciële doeleinden. U mag de scan downloaden, delen, kopiëren, publiceren en bewerken, ook met een commercieel doel. Er zijn geen voorwaarden voor gebruik. Naamsvermelding van de vervaardiger, inventarisnummer en collectie beherende instelling (SAMH te Gouda) wordt op prijs gesteld.

Niet-commercieel gebruik: Op deze afbeelding rust nog wel auteursrecht, maar het streekarchief heeft afspraken gemaakt met de rechthebbende. U mag de scan downloaden, maar alleen delen, kopiëren, publiceren en bewerken met een niet-commercieel doel, en altijd met naamsvermelding. Naamsvermelding van de vervaardiger, inventarisnummer en collectie beherende instelling (SAMH te Gouda) wordt op prijs gesteld.

Toestemming vragen voor elk gebruik: Op deze afbeelding rust nog auteursecht. U kunt de afbeelding wel inzien op de website (mits er een scan van beschikbaar is), maar mag deze niet downloaden. Hergebruik op welke wijze dan ook, behalve voor privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Als de vervaardiger of auteursrechthebbende vermeld staat, dan kunt u de contactgegevens bij ons opvragen.

Alle rechten voorbehouden: Op deze afbeelding rust nog auteursrecht. De afbeelding kunt u alleen (mits al gedigitaliseerd) inzien in onze studiezaal. Hergebruik op welke wijze dan ook, behalve voor privégebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Als de vervaardiger of auteursrechthebbende vermeld staat, dan kunt u de contactgegevens bij ons opvragen.

Verweesd werk/Onbekend
Van verweesde werken is het ondanks onze inspanningen niet gelukt de maker te achterhalen. Mocht u menen te weten wie de maker is of bent u zelf de maker, dan horen wij dat uiteraard graag. Afbeeldingen die langer dan 70 jaar geleden gemaakt zijn horen tot het 'Publiek domein' en mogen vrij gebruikt worden voor privé- of commerciële doelen. Op afbeeldingen die jonger dan 70 jaar zijn rust nog auteursrecht en deze kunnen alleen op onze studiezaal geraadpleegd worden. Deze afbeeldingen mogen niet gebruikt worden tenzij u bereid bent het SAMH te vrijwaren van eventuele claims van rechthebbenden.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk om zelf te bepalen of, hoe, waar, wanneer en door wie zijn/haar werk mag worden hergebruikt.  Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde documenten, foto’s, tekeningen, kaarten, films en affiches zonder toestemming van de auteursrechthebbende openbaar te maken.

Onder openbaarmaking wordt verstaan:

  • het gebruik in gedrukte of digitale publicaties (bijv. boeken, websites, tijdschriften, brochures, rapporten, jaarverslagen, reclame-uitingen zoals weblogs, internetforums, sociale media e.d.), al dan niet op internet;
  • het vertonen in een openbare ruimte, bijvoorbeeld op een tentoonstelling of bij lezingen;
  • het uitzenden op radio en/of televisie etc.

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de maker. Na overlijden van de maker gaat het auteursrecht over op de erfgenamen. Ook kan het auteursrecht schriftelijk worden overdragen aan een andere partij. Op onze website is meestal per afbeelding aangeduid wie de auteursrechthebbende is. U kunt ook bij het streekarchief informeren wie de auteursrechthebbende is. Als de maker onbekend is, duurt de auteursrechttermijn over het algemeen tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk. Bij publicatie, vermenigvuldiging of een andere manier van openbaarmaking bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van de auteursrechten.

Wanneer moet ik toestemming vragen?

Is de reproductie voor eigen gebruik dan hoeft u geen toestemming te vragen aan de maker of de auteursrechthebbende. U belooft dat u de reproductie niet zult vermenigvuldigen of openbaar maken.

Wilt u de reproductie gebruiken voor een publicatie of wilt u het op een andere manier openbaar maken of vermenigvuldigen? Dan heeft u toestemming nodig van de maker of de auteursrechthebbende. Bestellingen van reproducties waarop het auteursrecht berust, kunnen pas worden geleverd door het streekarchief nadat u schriftelijke toestemming van de maker of auteursrechthebbende aan het streekarchief heeft overlegd. Als de rechthebbende niet bekend is, vindt levering van reproducties vindt plaats na ontvangst van de ondertekende vrijwaringsverklaring.

Bent u een rechthebbende?

Bent u auteursrechthebbende van afbeeldingen en ziet u dit niet als zodanig terug? Dat horen wij graag. U kunt met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt daar ook terecht voor meer informatie of vragen.

Fotograaf: H.J. Daems
chat loading...