Ondergetekende verklaart dat de te leveren reproductie(s) waarop auteursrecht berust(en) ...

  • Indien bedoeld voor eigen gebruik: De ontvangen reproductie(s) zal/zullen op geen enkele wijze vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
  • Indien bedoeld voor publicatie: Ondergetekende verklaart alle auteursrechten tot de ontvangen reproductie(s) te eerbiedigen. Hij/zij vraagt toestemming aan de auteursrechthebbende en overlegt deze aan het streekarchief voordat de reproducties worden geleverd. Ondergetekende vrijwaart het streekarchief van alle auteursrechtelijke aanspraken voortvloeiende uit het gebruik van reproducties.

 

Ongeldige invoer
Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden
Ongeldige invoer
Please let us know your email address.
Type de cijfers uit het plaatje
Geef nieuwe cijfers Invalid Input
 

Uitleg over akkoord leveringsvoorwaarden

In de collectie van het streekarchief worden veel documenten, foto’s, tekeningen, kaarten, films en affiches bewaard waarop het auteursrecht berust. Het raadplegen van dit materiaal is ten allen tijde toegestaan. Ook is het mogelijk om reproducties voor eigen gebruik te bestellen. Wilt u de reproductie echter gebruiken voor een publicatie of wilt u het op een andere manier openbaar maken of vermenigvuldigen? Dan heeft u toestemming nodig van de maker of de auteursrechthebbende. Bestellingen van reproducties waarop het auteursrecht berust, kunnen pas worden geleverd door het streekarchief nadat u schriftelijke toestemming van de maker of auteursrechthebbende aan het streekarchief heeft overlegd.

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk om zelf te bepalen of, hoe, waar, wanneer en door wie zijn/haar werk mag worden hergebruikt. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de maker. Daarna gaat het over op de erfgenamen. Ook kan het auteursrecht schriftelijk worden overdragen aan een andere partij. Op onze website is meestal per afbeelding aangeduid wie de auteursrechthebbende is. U kunt ook bij het streekarchief informeren wie de auteursrechthebbende is. Als de maker onbekend is, duurt de auteursrechttermijn over het algemeen tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk. Bij publicatie, vermenigvuldiging of een andere manier van openbaarmaking bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van de auteursrechten.

Wat is openbaarmaking?

het gebruik in gedrukte of digitale publicaties (bijv. boeken, websites, tijdschriften, brochures, rapporten, jaarverslagen, reclame-uitingen zoals weblogs, internetforums, sociale media e.d.), al dan niet op internet; het vertonen in een openbare ruimte, bijvoorbeeld op een tentoonstelling of bij lezingen;het uitzenden op radio en/of televisie.

chat loading...