Staat uw vraag er niet bij? Stuur een e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemeen

Moet ik een afspraak maken om Streekarchief Midden-Holland te bezoeken?
Dat is niet nodig. U kunt  zonder afspraak langskomen in de studiezaal. Als u archiefstukken wilt raadplegen, moet u deze wel van tevoren aanvragen. Dit kan via deze website, e-mail of telefoon.

Hoe vraag ik een archiefstuk aan?
Via het zoekvak op de website (altijd links boven aanwezig) kunt u op zoek gaan naar het juiste archiefstuk. Als u het door u gezochte archiefstuk gevonden heeft, kunt u door middel van het formulier Inzage verzoek (rechts op uw scherm) overgaan tot bestellen. Inzage is mogelijk van dinsdag t/m vrijdag. Bestelt u vóór 15.00 uur, dan is het stuk de volgende dag vanaf 10 uur in te zien. Bestelt u vóór 12 uur, dan is inzage van het stuk nog dezelfde dag vanaf 14.00 uur mogelijk. Klik hier voor meer uitleg.

Mag ik fotograferen in de studiezaal?
U mag in beperkte mate fotograferen in de studiezaal. Hierbij staat voorop dat u de stukken zorgvuldig behandelt en dat andere bezoekers rustig onderzoek kunnen doen. Daarom mag u alleen fotograferen zonder flits, zonder gebruik van grote statieven en heeft u het geluid van uw camera uit staan. 

Huizenonderzoek

Ik zoek een bouwtekening van mijn huis. Kunt u mij hieraan helpen?
Van een groot aantal gemeenten bewaart Streekarchief Midden-Holland de oudere bouwtekeningen. U kunt via het zoekvak op de website nagaan of een dossier van uw adres aanwezig is. Is dit geval, dan kunt u de vergunning aanvragen en een dag later inzien in de studiezaal.
Vanwege de grote en specifieke vraag naar bouwtekeningen is het helaas niet mogelijk om kopieën te bestellen. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over het inzien van bouwvergunningen

Kan ik bij u de geschiedenis van mijn huis opzoeken?
Dat kan, maar een kant en klare geschiedenis van uw huis zult u in de meeste gevallen niet vinden. De eerste stap die u kunt maken is zoeken naar foto's en bouwtekeningen. Voor dieper historisch onderzoek naar uw huis raden wij het volgende boekje aan: Kees van de Wiel, Op zoek naar huis, straat, buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek (Hilversum, 2000). Deze handleiding is te koop bij de boekhandel en te raadplegen in onze studiezaalbibliotheek

Heeft u een foto van mijn straat?
Dat is goed mogelijk. Streekarchief Midden-Holland heeft duizenden foto's van straten uit de regio. De fotocollectie kunt u doorzoeken via de optie 'Beeldbank' in het zoekscherm op de website. Een groot aantal foto's kunt u meteen digitaal bekijken. Foto's die nog niet digitaal beschikbaar zijn, kunt u komen inkijken in de studiezaal.

Heeft u ook hinderwetvergunningen?
Van veel gemeenten bewaart Streekarchief Midden-Holland de oudere hinderwetvergunningen. U kunt met de optie 'bouw- en hinderwetvergunningen' in het zoekscherm op de website nagaan of een dossier van uw adres aanwezig is. Is dit geval, dan kunt u het dossier aan vragen en een dag later inzien in de studiezaal. U kunt in de meeste gevallen kopieën laten maken.

Ik heb een oud huisnummer in een bron gevonden. Hoe weet ik welk adres dat nu is?
Wie onderzoek doet naar personen, huizen en bewoners, komt het dikwijls tegen: oude huisnummering die bestaat uit een wijkletter en volgnummer, zoals bijvoorbeeld B11 of A319. In de loop van de twintigste eeuw vervingen gemeentes dit systeem door het huidige straatnaamnummeringsysteem. Dit gebeurde echter niet op eenzelfde tijdstip: de ene gemeente voerde het nieuwe systeem bijvoorbeeld al in 1910 in, terwijl de andere gemeente tot 1950 wachtte. Omdat de twee systemen een heel andere insteek hadden, is een omnummerlijst (“concordantie”) onontbeerlijk om de juiste vertaalslag te kunnen maken van het oude wijknummer naar het nieuwe huisnummer. U vindt deze lijsten hier.

Voorouders

Ik wil mijn familiegeschiedenis uitzoeken, hoe doe ik dat?
Kijk hiervoor op de korte handleiding voor voorouderonderzoek.

Kan ik gegevens over mijn (overgroot)moeder bij u vinden?
Dat kan, als uw (overgroot)moeder vóór 1940 in een plaats heeft gewoond waarvan wij de archieven bewaren. U kunt dan zoeken in de bevolkingsregistratie, die wij van vrijwel alle gemeenten tot 1939 hebben.

Ik zoek mijn voorouders op de website maar krijg geen treffers. Hoe kan dat?
Dat komt omdat nog niet alle bronnen voor voorouderonderzoek digitaal toegankelijk zijn. Wilt u weten welke genealogische bronnen wel digitaal toegankelijk zijn? Raadpleeg het overzicht tot 1811 en na 1811.

Archiefonderzoek

Welke archieven bewaart u allemaal?
Kijk bij Over ons voor algemene informatie over archieven die wij bewaren. Via het zoekvak kunt u zoeken in de archieven.

Kan ik archiefstukken die niet openbaar zijn, toch inzien?
Dat is onder voorwaarden mogelijk. Voor niet-openbare gemeentearchieven dient u schriftelijk toestemming te vragen aan de archivaris. Ook vragen wij u een onderzoekerverklaring te tekenen.  Gaat het om inzage van niet-openbare stukken uit particuliere archieven? U heeft in deze gevallen schriftelijke toestemming nodig van de persoon of instantie die het archief in bewaring heeft gegeven. De schriftelijke toestemming overlegt u aan de studiezaalbalie.

Kan ik iets laten uitzoeken door Streekarchief Midden-Holland?
In principe doet het streekarchief geen onderzoek in opdracht. U bent van harte welkom in onze studiezaal om zelf uw onderzoek te doen. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek om inlichtingen indienen. Kijk voor meer informatie op de tarievenlijst.
Schriftelijke inlichtingen gelden niet voor bouwtekeningen. Hiervoor moet u altijd zelf naar de studiezaal komen.

Auteursrecht

Waarom moet ik naar de Chocoladefabriek voor de gedigitaliseerde kranten van ná 1950?
Bij het raadplegen van de gedigitaliseerde kranten op onze website, krijgt u bij zoekresultaten na 1950, de melding dat u die krant alleen mag bekijken op de Chocoladefabriek. Dit heeft te maken met auteursrechten. Van de artikelen en foto’s die respectievelijk zijn geschreven door journalisten en gemaakt door fotografen, berust het auteursrecht bij de krant of de maker. Omdat de gedigitaliseerde Goudsche en Schoonhovensche Courant niet meer bestaan, zouden alle fotografen en journalisten toestemming moeten geven om hun producten te mogen publiceren op onze website. Het is niet haalbaar om ze individueel te benaderen, omdat we vaak ook geen gegevens van ze hebben. Zouden we de kranten wel integraal publiceren op onze website, dan zouden we te maken kunnen krijgen met een rechtszaak. Andere archieven die hiermee te maken kregen, hebben deze rechtszaken niet gewonnen. We mogen de gedigitaliseerde kranten wel laten zien binnen de muren van onze organisatie, dat wil zeggen binnen de Chocoladefabriek. Als u ze daar bekijkt op uw eigen laptop of tablet of op een publiekscomputer (via de wifi van de Chocoladefabriek) krijgt u alles wel te zien.

Waarom kan ik op andere websites wel kranten zien van ná 1950?
Op websites zoals delpher.nl zijn sommige gedigitaliseerde kranten van ná 1950 wel gewoon thuis in te zien. In dat geval heeft de organisatie achter Delpher (de Koninklijke Bibliotheek) afspraken kunnen maken met de uitgevers van deze kranten (als deze nog bestaat) óf een overeenkomst kunnen sluiten met Lira en Pictoright. Dit is een organisatie die de belangen behartigt van (een deel van) de journalisten en fotografen. Een aangesloten journalist of fotograaf krijgt dan via Lira of Pictoright een vergoeding voor het tonen van zijn producten. Een dergelijke overeenkomst kost ons als klein archief echter op dit moment te veel budget (circa 15.000 euro per jaar).

Betekent dit dat recente kranten nooit zullen te zien op jullie website?
De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud online beschikbaar wordt. In het voorstel voor een nieuwe auteursrechtrichtlijn wordt getracht het rijke Europese culturele erfgoed beter te ontsluiten. Musea, archieven en andere instellingen worden geholpen met het digitaliseren, opslaan en beschikbaar stellen van werken die al uit de handel zijn, die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar niet voor het publiek beschikbaar zijn. Hopelijk kunnen met ingang van deze nieuwe richtlijn ook alle gedigitaliseerde kranten op een dag zichtbaar zijn op onze website.

Ik wil een stukje of foto uit de krant publiceren op mijn eigen website of in een boek. Mag dat dan ook niet?
Een zogeheten knipsel mag u altijd wel gebruiken voor uw eigen publicaties of voor eigen gebruik. Zolang u er bij vermeldt uit welke krant het komt, is er niets aan de hand. Het wordt natuurlijk anders als u gehele kranten weer gaat (her)publiceren. Dan heeft u ook te maken met een schending van de auteursrechten.

Waarom kan ik geen gedigitaliseerde foto's bekijken in jullie Beeldbank?
Dit heeft te maken met de uitspraak in een rechtszaak tussen een auteursrechthebbende en het archief in Leiden. U kunt via deze link meer lezen.

School en studie

Heeft u voor mijn werkstuk informatie over de geschiedenis van Schoonhoven?
We bewaren bergen informatie over de geschiedenis van plaatsen uit onze regio. Wat wil je precies weten? Als je een onderwerp hebt, kun je eerst gaan zoeken op de website. Je kunt zoeken in de bibliotheekcatalogus naar interessante boeken. De boeken kun je komen bekijken in de studiezaal van het archief. Als je nog dieper wilt graven, kun je ook archiefstukken zoeken en aanvragen uit het depot!

Kan ik met mijn klas op bezoek komen in het archief?
Zeker weten! Maar bedenk eerst wat je graag zou willen weten en laat je leraar van te voren een afspraak maken. Projecten gaan bijvoorbeeld over zoeken naar verre voorouders en het restaureren van archiefstukken. Of wil je liever waargebeurde moorden oplossen?

Overig

Kan ik Goudse kaarsen bij u bestellen?
Dat is niet mogelijk. Streekarchief Midden-Holland bewaart enkel de archieven van de voormalige Goudse Kaarsenfabriek. Wellicht bent u in uw zoektocht naar Goudse kaarsen via Google of een andere zoekmachine op de website terecht gekomen. Wij verkopen echter geen Goudse Kaarsen. Ze zijn wel verkrijgbaar bij webwinkels als Gouda Original en De Vergulde Kaars.

Hoeveel is mijn Goudse plateelstuk (vaas / bord ) waard?
Streekarchief Midden-Holland taxeert geen Gouds plateel. Voor een taxatie van uw Goudse plateelstuk kunt u het beste contact nemen met een antiquair.

Ik zoek een boek dat is uitgegeven bij uitgeverij van Goor. Heeft u dat?
Streekarchief Midde-Holland bewaart het archief van de uitgeverij van Goor (periode 1845-1930) en de zogenoemde fondsbibliotheek (periode 1839-1930). De fondsbibliotheek bevat veel boeken die zijn uitgegeven tot 1930. U kunt titels zoeken via de zoekfunctie op de website en inzien in de studiezaal. Wij verkopen echter geen boeken uit de fondsbibliotheek of van uitgeverij van Goor. Voor tweedehands exemplaren kunt u zoeken bij antiquariaten of via websites als marktplaats. Van Goor maakt tegenwoordig deel uit van uitgeverij Unieboek.

chat loading...