Op dinsdag 1 november is het boek Was geteyckent: Guillaume de Nassau. Briefwisseling van Willem van Oranje met Gouda en Schoonhoven tijdens de Opstand feestelijk gepresenteerd in de Chocoladefabriek in Gouda. De uiitgave bevat veertien getranscribeerde en hertaalde brieven van en aan Willem van Oranje uit de collecties van het Streekarchief Midden-Holland, het Koninklijk Huisarchief en het Nationaal Archief. De eerste twee exemplaren werden overhandigd aan burgemeesters Pieter Verhoeve van de gemeente Gouda en Pauline Bouvy-Koene van de gemeente Krimpenerwaard.

Transcriberen
De publicatie is een samenwerking van het Streekarchief Midden-Holland en het aan haar verbonden Transcriptiecafé. Dit is een groep van een enthousiaste oud schrift-lezers die om de week bijeenkomt in de Chocoladefabriek om documenten uit de collecties van het streekarchief te transcriberen. De afgelopen jaren hebben ze een groot aantal brieven van en aan Willem van Oranje onder handen genomen, wat resulteerde in dit boek.

Geboorte van Nederland
De publicatie sluit aan bij het jubileumjaar 1572: Geboorte van Nederland. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in 1572 de eerste vrije Statenvergadering werd gehouden. De deelnemende Hollandse steden besloten zich te organiseren en te verzetten tegen het beleid van de Spaanse landheer en erkenden Willem van Oranje opnieuw als stadhouder. Dit werd een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis en voor de ontwikkeling van het zelfstandige Nederland waar waarden als vrijheid, verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid centraal staan.

Roerige tijden
De Opstand ging gepaard met een lange oorlog die ook regio Midden-Holland raakte. De veertien brieven in de publicatie laten zien hoe de burgers in de steden Gouda en Schoonhoven te maken kregen met onder meer geuzen voor de poort, plunderingen en geweld, extra belastingen en honger. De stadsbesturen moesten voortdurend laveren tussen de aanhoudende vraag van Willem van Oranje om financiële en materiële steun en de orde en het welzijn in hun eigen stad. Aan elke brief in het boek is naast de transcriptie en hertaling een korte inleiding toegevoegd die het schrijven plaatst in de betreffende tijd en plaats.

Verkooppunten
Het boek kost €15,72 (een knipoog naar het jaar van de Opstand). Het is te koop bij Kruim in de Chocoladefabriek, The Gouda Shop, Bruna Schoonhoven en bij boekhandel Smit in Gouda. Bij boekhandel Smit kunt u ook terecht voor online bestellingen van het boek.

Nog meer activiteiten rondom '1572'
In de Chocoladefabriek is de komende twee maanden de landelijke reizende tentoonstelling 1572: Geboorte van Nederland te bewonderen. Deze is aangevuld met enkele originele brieven van Willem van Oranje uit de collecties van het streekarchief. Bovendien begint op donderdag 3 november de collegereeks ‘1572’. Op vier donderdagavonden verdiepen we ons in verschillende historische aspecten van deze roerige tijden: de burgeroorlog, media en propaganda, zestiende-eeuwse taal en vrouwengeschiedenis. De docenten zijn prof. dr. Judith Pollmann van de Universiteit Leiden, historisch onderzoeker dr. Femke Deen en etymoloog en geschiedwetenschapper dr. Peter-Alexander Kerkhof.  Meer informatie deze collegereeks is te vinden op de website van de Bibliotheek Gouda.

Willem van Oranje
chat loading...