Onder het motto ‘Heerlijk naar het archief’ geeft historicus Maarten Prins zaterdag 16 september om 14.00 uur bij Streekarchief Midden-Holland een college over heerlijkheden. Heerlijkheden waren zelfstandige gebieden met eigen lokale wetten, bestuurders en rechtspraak en kunnen gezien worden als voorlopers van de huidige gemeenten. In de middeleeuwen waren heerlijkheden vrijwel altijd in handen van edelen. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw kwamen steeds meer heerlijkheden in handen van rijke burgers en steden. Hoe verliep dit proces, wat waren de oorzaken van deze ontwikkeling?

Prins geeft ons een inkijk in het reilen van zeilen van deze bestuursvormen, die ook garant stonden voor vele conflicten tussen ambachtsheer en de bewoners. Aansluitend zijn de leden van het transcriptiecafé paraat om interessante heerlijkheidstukken uit de collectie van het streekarchief te tonen en toe te lichten. Voor de extra verdieping is er bovendien een pallettentoonstelling op de eerste verdieping van de Chocoladefabriek.

Dit college maakt deel uit van de programmering van de Chocoladefabriek tijdens het cultureel festival 'De Verwondering' en is gratis te bezoeken in de Steenlandezaal in de Chocoladefabriek Gouda. Aanmelden is niet nodig.

festival verwondering
chat loading...