Eind augustus zijn nieuwe gedigitaliseerde kranten uit de periode 1978 - 2014 toegevoegd aan de website van het Streekarchief Midden-Holland. Dankzij de digitalisering, die de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle voorbereidde en sponsorde, zijn de plaatselijke kranten uit de gemeente Zuidplas vanaf 27 augustus integraal doorzoekbaar en raadpleegbaar op https://kranten.samh.nl

Regionale en lokale kranten spreken altijd tot de verbeelding van historisch geïnteresseerden. Ze bladeren door het kleine nieuws van de eigen gemeente en neuzen in advertenties van reeds verdwenen bedrijven. Het is een onmisbare bron voor het zoeken naar de lokale geschiedenis. Op de website van het Streekarchief Midden-Holland staan al de compleet gedigitaliseerde Goudsche en Schoonhovensche Courant. En alhoewel daar ook wel nieuws uit de andere gemeentes in verscheen, miste er toch nog een stuk uit de noordwest regio. Dankzij de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, uitgever Elgersma en verzamelaar Fred Visser, kan nu iedereen zoeken en bladeren in de Dorpskrant (1978-1991) en Hart van Holland (editie Zuidplas 1992-2014). 

Een “dorpskrant”
 “Gaat Zevenhuizen nu eindelijk een echte Dorpskrant krijgen? Het zal tijd worden zullen sommigen zeggen. Maar nu ligt voor U de eerste poging. De bedoeling is dat deze krant elke twee weken bij u in de bus komt.” Zo begon op 5 mei 1978 de eerste Dorpskrant, uitgegeven door drukkerij Elgersma. Een krant met zoals de redactie het zelf omschreef, “verenigingsnieuws, sportverslagen, mededelingen van het gemeentebestuur, advertenties en nog veel meer, kortom een onafhankelijk informatieblad voor alle inwoners van Zevenhuizen, Oud-Verlaat en Moerkapelle”. In 1992 veranderde de naam naar Hart van Holland. Dit in verband met een samenwerking met de krant Het Kanaal uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Het verspreidingsgebied was intussen uitgebreid met Moordrecht, Hazerswoude (dorp), Waddinxveen, Boskoop en Benthuizen. In 2010 veranderde de krant de titel naar Hart van Holland: editie Zuidplas, ter gelegenheid van de vorming van de nieuwe gemeente Zuidplas.

Goed bewaren
Het streekarchief probeert altijd zo goed mogelijk alle lokale kranten te verzamelen en te bewaren, maar door diverse omstandigheden missen er jammer genoeg wel eens edities. Voor de kranten uit Zuidplas waren er zelfs grote hiaten. Gelukkig had  Fred Visser (eigenaar van technisch installatiebureau P. Visser & Zn en bekend Zevenhuizenaar) alle kranten verzameld en zelfs ingebonden. Op basis van deze laatste serie kon scanbedrijf GMS de ruim 43000 pagina’s scannen. Na een grondige controle door Pim van der Zalm, bestuurslid van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle, werden eind juni 2021 zowel een harde schrijf met alle gedigitaliseerde kranten als de complete reeks kranten overhandigd door respectievelijk Van der Zalm en Visser  aan het Streekarchief. Directeur Sigfried Janzing en hoofd beheerder Michaël Lucassen namen deze op gepaste wijze in ontvangst. Janzing: “We zijn erg blij dat de Stichting en meneer Visser deze digitalisering tot stand heeft kunnen laten komen. Dankzij dit soort bijdragen kan het streekarchief een nog betere dienstverlening realiseren aan iedereen met belangstelling voor de lokale geschiedenis. Als streekarchief zullen we ervoor zorgen dat zowel de kranten als de digitale bestanden  duurzaam bewaard zullen worden, zodat ook over 100 jaar iedereen nog kennis kan nemen van dit geschreven woord. ”

Toegankelijkheid
Nieuwsgierig geworden naar de inhoud van de kranten? Neem dan snel een kijkje op https://kranten.samh.nl. U kunt, gewoon thuis, daar zoeken op elke trefwoord en/of periode of gewoon lekker bladeren in alle genoemde kranten vanaf 1978 - 2014.

Overhandiging kranten Zuidplas