Tot onze grote schrik kregen we het bericht dat Adri den Boer op 17 mei 2022 vrij plotseling is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Adri den Boer speelde een grote rol als regionaal-historicus van zijn woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel en was jarenlang voorzitter van de Stichting Vrienden van Archief en Librije. Adri is van groot belang geweest voor de verspreiding van historische kennis van Nieuwerkerk aan den IJssel en andere gemeentes in het werkgebied van het Streekarchief Midden-Holland.

Hij was vanaf de oprichting in 1982 donateur van de Stichting Vrienden van Archief en Librije en sinds 1998 bestuurslid en vrijwel meteen voorzitter van die stichting. Dat is hij tot 1 maart 2021 gebleven. Tevens was hij vanaf de oprichting van het regionaal-historisch tijdschrift De Schatkamer in 1986 redactielid van het tijdschrift. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de instelling in 1990 van de Ignatius Walvisprijs, een initiatief van de Stichting Vrienden van Archief en Librije om het onderzoek naar de geschiedenis van de regio Midden-Holland te stimuleren. Hij heeft bij iedere uitreiking gezorgd voor een onafhankelijke jury. Ook heeft hij bij alle uitreikingen telkens als gastheer opgetreden en er voor gezorgd dat de prijs gepaard ging met een met de hand gekalligrafeerde oorkonde.

Daarnaast is hij in de perioden 1990-1994 en 1994-1998 bestuurslid van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Midden-Holland geweest vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel. Tevens is hij in de periode 2005 tot en met 2017 lid geweest van de Commissie van Advies tevens Klantenraad van het Streekarchief Midden-Holland; gedurende de gehele periode als secretaris. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor de belangrijkste doelstellingen van de Stichting door heel alert te zijn op zowel het verkrijgen van ontbrekende boeken en archivalia, als op restauratie van beschadigde stukken. Vooral op de verwerving van ontbrekende stukken en andere desiderata was hij gespitst. Elke medewerker van het streekarchief kan zich wel herinneren als Adri bij zijn bezoeken aan het archief, elke keer weer een mapje meebracht met particuliere archiefstukken of andere documenten ter aanvulling van de collectie. Een prachtverhaal is en blijft natuurlijk de verwerving van het Ambachtsarchief van Zevenhuizen, dat in plukken en stukken in Frankrijk gevonden en verworven is en tegenwoordig bewaard wordt in het Streekarchief Midden-Holland.

Maar één van de grootste mijlpalen, onder zijn voorzitterschap gerealiseerd, was de digitalisering van de Goudsche en Schoonhovensche Couranten. Dit is wel de meest gebruikte faciliteit van het streekarchief geworden. Adri heeft een niet te onderschatten rol gespeeld bij het behoud van het historisch-culturele erfgoed in de regio. Hij heeft zich bijzonder sterk gemaakt om bronnen, stukken en archieven van diverse maatschappelijke instellingen en groeperingen te behouden en geplaatst te krijgen in het Streekarchief. Het zijn juist deze zaken, waarvoor geen juridische bewaarplicht bestaat, waarvan het behoud in de toekomst van waarde zullen blijken te zijn.

Ook heeft hij bijdragen aan de historische kennis geleverd door middel van publicaties in diverse media, zoals De Schatkamer, het regionaal-historisch tijdschrift van de Stichting Vrienden van Archief en Librije en in diverse regionale dagbladen en tijdschriften. Zowel de medewerkers van het streekarchief als zijn (voormalige) bestuursleden gaan hem erg missen. 

In_Memoriam_Adri_den_Boer