Het Streekarchief is terug met deel II van het project ‘Hallo Midden-Holland! De bevolkingsregisters van Midden-Holland' op het crowdsourcingsplatform Vele Handen. In de periode 2019-2021 zijn al ruim 500 bevolkingsregisters van Gouda en de regio ingevoerd op Vele Handen. Dit keer moeten de laatste 26 bevolkingsregisters worden geindexeerd.

Sinds 1850 kent Nederland een bevolkingsregistratie waarin meestal gedurende 10 jaar van elk huishouden de namen, geboortendata en -plaatsen, adressen, beroepen en kerklidmaatschappen werden geregistreerd. Daarmee vormt het bevolkingsregister een onmisbare bron voor genealogisch onderzoek.

Helpt u mee met het online toegankelijk maken van de laatste bevolkingsregisters van Midden-Holland? Zie voor meer informatie over het project de website www.samh.nl/velehanden of doe gelijk mee via www.velehanden.nl.

chat loading...