Ongeveer tegelijkertijd met de lancering van ons Vele Handen-project 'Match! De burgerlijke stand van Midden-Holland 1811-1950' eind vorig jaar, begon een handvol vrijwilligers met het invoeren van de registers van de burgerlijke stand die nog niet toegankelijk waren. Vooral wat de geboorteaktes van Gouda betreft viel nog een grote slag te slaan. Dankzij de noeste arbeid van onze vrijwilligers zijn inmiddels bijna 180.000 nieuwe persoonsgegevens toegevoegd op de website van het Streekarchief! Van diverse andere gemeenten moeten nog uiteenlopende registers worden ingevoerd. Ook die gegevens komen spoedig online.  

chat loading...