Sinds mei 2023 wordt er bij het streekarchief gewerkt aan de inrichting van een e-depot. Het is de bedoeling dat dit e-depot gevuld wordt met het 'digital born' materiaal van de gemeenten en de ODMH. Digital born wil zeggen dat het materiaal in eerste instantie alleen op een computer in een systeem heeft bestaan en niet op papier is begonnen. Het  e-depot wordt dus een digitale versie van ons fysieke depot op het Gouwepark. Overigens houdt dit niet in dat alles wat  fysiek op het Gouwepark staat opgeslagen, gedigitaliseerd en weggegooid gaat worden. Het e-depot is een toevoeging aan onze dienst, geen vervanging.  Als het e-depot uiteindelijk is ingericht en goed draait, kan alle openbare informatie die erin staat vanuit huis via de browser worden benaderd.


Pilots
Ter voorbereiding hiervan voert het streekarchief samen met een aantal gemeenten en de ODMH pilots uit. Hiermee onderzoeken we hoe makkelijk de data van de aangesloten gemeentes en regelingen bij ons kunnen komen en hoe we het zo goed mogelijk in het e-depot kunnen krijgen. Dit moet natuurlijk aan wettelijke eisen voldoen en al dit werk is nieuw voor ons. Naast deze pilots heeft het streekarchief in het koude depot op het Gouwepark ook materiaal liggen waarmee het aan experimenteren is. In dit koude depot liggen bijvoorbeeld VHS cassettes, cd's, externe harde schijven, cassettebandjes, foto's en enkele nitraatfilms. Deze dragers zijn - ondanks dat ze in het koude depot liggen - niet voor eeuwig raadpleegbaar.  Daarom proberen we de informatie hiervan ook in het e-depot op te nemen. Een van de experimenten zijn de raadsvergaderingen van de gemeente Waddinxveen van 1983 t/m 2008. Deze zijn destijds opgenomen op cassette en een aantal jaar geleden zijn deze cassettes gedigitaliseerd naar mp3. Als je deze besprekingen terugluistert hoor je ook echt de kopjes koffie rinkelen en stoelen schuiven. Wanneer het e-depot in de toekomst in gebruik zal worden genomen, kunt u dus via uw browser bij wijze van spreken als toehoorder aanschuiven bij deze vroegere raadsvergaderingen.

Via dit soort nieuwsberichten houdt het streekarchief u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het e-depot.


Foto: Fotograaf: Martin Droog.

chat loading...