Op woensdag 4 mei is de tweede editie van Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet in Schoonhoven. Op een vijftal locaties vertellen nazaten en onderzoekers de levensverhalen van Joodse Schoonhovenaren en Schoonhovense burgers die in verzet kwamen. Ook is het gebouw van de voormalige synagoge aan Haven 13 te bezoeken. Het programma is hier te vinden.

Geschiedenis
Open Joodse huizen is een initiatief van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en wordt sinds 2012 in verschillende steden georganiseerd. De Schoonhovense editie wordt georganiseerd door het Historisch OntmoetingsPunt Schoonhoven: het samenwerkingsverband tussen de Historische Vereniging Schoonhoven, het Streekarchief Midden-Holland en de Bibliotheek Schoonhoven. In het programma staan de levensverhalen centraal van Joodse Schoonhovenaren die in de stad zijn geboren, opgroeiden, woonden of werkten. Doordat ook de periode vóór de oorlog wordt betrokken, zetten de  levensverhalen de oorlog in een breder perspectief. Ook de impact van de oorlog op de latere generaties wordt waar mogelijk belicht.

Bekenden en onbekenden
Sommige Joodse namen zijn bekend in het Schoonhovense. Zoals die van de familie Schenk die tijdens de oorlog nog aan de Albrecht Beijlinggracht woonde. Ad de Vaal vertelt hier op 4 mei over hun lotgevallen. Onbekende namen uit de oorlog zijn die van drie studenten van de vakschool: Jules Bolle, Karel Frankenhuis en Salomon Kan. Esther Helsinger en Cecile Malingré zochten uit wat er van de drie jongeren, die voor hun opleiding in Schoonhoven woonden, is geworden. Ook Benjamin Sternfeld is een naam die niet veel mensen zullen kennen. Deze geboren Schoonhovenaar was actief als dansleraar in de regio en vestigde zich vanuit Schoonhoven via Gouda in Den Haag. Zijn kleindochter komt naar Schoonhoven om zijn levensverhaal te vertellen, dat eindige in Auschwitz.

Verzet
In het parallelprogramma Huizen van Verzet wordt verteld over de levens van Johannes Holswilder, Heinz Lettink en Peter Will. Johannes Holswilder was makelaar en woonde aan de Havenstraatse Wal. Hij sloot zich aan bij de verzetsgroep Oranje Vrijbuiters. Otto Ooms deed onderzoek naar hem. Diana Lettink vertelt over haar grootvader Heinz Lettink, geboren in het Duitse Oldenburg en opgegroeid in Schoonhoven. Hij voegde zich bij het Nederlandse Korps Mariniers en dook aan het begin van de oorlog onder. Hij was actief als koerier, hielp onderduikers en speelde inlichtingen door naar de geallieerden. Hij overleed net na de bevrijding. Tot slot is Joop Will te gast. Hij vertelt over zijn vader Peter Will die in 1896 werd geboren in Schoonhoven als zoon van een kaashandelaar. In 1910 verhuisde het gezin naar Nijmegen. Al in de dertiger jaren wantrouwde Will de nationaal-solistische ideologie en hij aarzelde na mei 1940 niet om in verzet te gaan. Dit moest hij met de dood bekopen.

Programma
Het programma is vrij toegankelijk. Hou er rekening mee dat sommige verhalen in woonhuizen worden verteld en de capaciteit daar beperkt is. Er kan niet vooraf gereserveerd worden. Bijna alle verhalen worden op meerdere tijdstippen verteld. Op grotere locaties, zoals de Bibliotheek en het Zilvermuseum, kunt u altijd terecht. Kijk voor de tijden en het programma op de website van Open Joodse Huizen.

3 mei: online talkshow met Gouds verhaal
Naast de herdenkingen op locatie, zoals in Schoonhoven, is er dit jaar ook een online talkshow. Deze is op 3 mei vanaf 19:30 live te zien op de website van het Joods Cultureel Kwartier. In de gespreksavond komen overlevenden, nabestaanden en bewoners over drie bijzondere oorlogsverhalen aan het woord. Eén van deze verhalen is dat van de Goudse familie Leefsma, die woonde aan de Krugerlaan. Kleinzoon Pim Leefsma en onderzoeker Soesja Citroen bezochten plekken uit het leven van de grootouders van Leefsma.

Logo Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet
chat loading...