Update 31 augustus 2021

  • Vanaf 30 augustus worden er steigers rondom het gebouw geplaatst. De fietsenrekken zijn daarom verplaatst. De hoofdingang is wel gewoon te gebruiken.
  • Vanaf 6 september zal de derde verdieping worden gesloopt, dit zorgt voor een aantal weken met grote geluidsoverlast! 

Verbouwing

Van juni 2021 tot juni 2022 wordt de Chocoladefabriek verbouwd. Het wordt een ingrijpende verbouwing die gepaard zal gaan met overlast: geluidsoverlast, maar ook stof en veel meer vervoersbewegingen rondom de Chocoladefabriek. We proberen u via deze pagina, e-mail,sociale media en de digitale nieuwsbrief, steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 

Voorbereiding

Op 22 mei 2019 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Gouda ingestemd met de verbouwing van de Chcoladefabriek. In 2020 zou al gestart worden met de werkzaamheden, maar de aanbestedingsfase duurde langer dan verwacht, onder meer door corona. Inmiddels is de welstandscommissie akkoord en is bekend welke aannemer aan de slag gaat, namelijk R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf. 

Start werkzaamheden

Deze aannemer richt op 7 juni 2021 de bouwplaats in. Zo komt er regelmatig een bouwkraan achter het gebouw te staan. Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe CV-opstelling; hier kunnen bezoekers van de Chocoladefabriek last van hebben. Na de bouwvak (die duurt van 31 juli 202 tot en met 22 augustus 2021) komt de Chocoladefabriek in de steigers te staan en wordt de derde verdieping gesloopt. Die sloop is nodig omdat de derde verdieping constructief niet goed in elkaar zit, waardoor er bijvoorbeeld lekkages ontstaan op de tweede verdieping. Oorspronkelijk hoorde deze verdieping niet bij het als Chocoladefabriek gebouwd pand (zie foto hiernaast). Vervolgens wordt de tweede verdieping ingericht. Zo komen er een technowerkplaats, een tentoonstellingsruimte van Libertum en lokalen voor Mirakel Musicaltheater en VR Space.

Verduurzaming

Het gebouw zal ook worden verduurzaamd en er vindt een aantal grote onderhoudswerkzaamheden plaats. De technische installatie wordt verbeterd, de gevels en het dak worden aangepakt en het gebouw wordt gasloos. De partners van de Chocoladefabriek en de gemeente Gouda zijn blij dat het startsein nu eindelijk gegeven is en hopen dat u tijdens en na dit verbouwingsjaar het pand met plezier zal blijven bezoeken.

Voor een overzicht van de werkzaamheden, kunt u ook de speciale pagina van de aannemer over deze verbouwing bekijken.

 

 
Sfeerbeeld_renovatie_Chocoladefabriek Chocoladefabriek_jaren_tachtig