Geschiedenisdocent Mark Hagenaars van CSG De Goudse Waarden liet de leerlingen van zijn eindexamenklas VWO in voorbereiding op het landelijke examen 2024 zelf een examen samenstellen. Dit deden ze op basis van Goudse bronnen die ze zelf zochten via onder meer de website Geschiedenislokaal Midden-Holland.

Het Gouds Geschiedenis Examen dat de leerlingen van ‘De Goudse Waarden’ hebben gemaakt, bestaat uit 20 vragen waar maximaal 45 punten voor zijn te halen. De insteek, toon en lay-out volgt precies het officiële examen. Naast de examenvragen is een apart katern met bronnen opgenomen, inclusief een correctievoorschrift. De vragen beslaan meerdere tijdvakken. Het Goudse Geschiedenis Examen is hieronder voor iedereen te downloaden.

Gouds Geschiedenis Examen 2024
Gouds Geschiedenis Examen 2024_bronnen
Gouds Geschiedenis Examen 2024_antwoorden

Nog meer oefenen voor het eindexamen? Ga dan naar het YouTube-kanaal  ‘Geschiedenis in beweging’ van Mark Hagenaars. Hier kun je oefenen met andere examenvragen en worden historische gebeurtenissen uitgelegd.

chat loading...