Op verzoek van het Streekarchief heeft de Stichting Vrienden van Archief en Librije een zeventiende-eeuws handschrift verworven met teksten betreffende Gouda. Het werd aangeboden door een particulier die er zelf geen belangstelling voor had. Uit nader onderzoek bleek dat de tekst van het handschrift identiek is met die in een handschrift dat al in de negentiende eeuw aan het toenmalige Gemeente-archief nagelaten is door A.K. Kemper en dat zich nu in de Varia-collectie bevindt (ac 200, inv.nr. 2008). Het ziet ernaar uit dat het nu aangekochte handschrift als voorbeeld gediend heeft van het handschrift dat al aanwezig was. Het nieuwe handschrift is aan te vragen met code ac 200, inv.nr. 19596.

Het handschrift bevat een tekstenverzameling die in de zeventiende eeuw uit verschillende Goudse archiefbronnen is samengesteld door A. Vereijck en wordt Chronyck vander Gouda genoemd, naar de eerste belangrijke titel in de verzameling. Het ziet er naar uit dat het aangekochte handschrift door Vereijck zelf geschreven is. We hebben dus te maken met het origineel, waarvan het handschrift uit het bezit van Kemper een kopie is.

Adriaen Cornelisz. Vereyck werd in 1644 lid van de Goudse Vroedschap. In de daaropvolgende jaren vervulde hij meerdere regentenfuncties in deze stad. In 1648 was hij fabrieksmeester en in 1649 was hij tresorier (schatbewaarder). In 1650 werd hij voor de eerste maal tot burgemeester gekozen. Hij zou deze functie veertien keer vervullen, tot in 1680. Vereyck staat afgebeeld als kapitein van de schutterij op een schuttersstuk vervaardig door de schilder Wouter Crabeth in 1644, dat in Museum Gouda hangt. Vereyck was niet alleen regent, maar ook ge├»nteresseerd in kunst en geschiedenis. Net als zijn vader schilderde hij. En hij maakte dus een stadsbeschrijving van Gouda, die door hem omstreeks 1650 is gemaakt. 

Het (kopie-)handschrift is door de vrijwilligers van Gouda op Schrift als bladerboek gedigitaliseerd.

Chronijcke van der Goude
chat loading...