Heden ten dage zijn er ruim dertienduizend brieven bekend van en aan Willem van Oranje (1533-1584). Deze bevinden zich in archieven in binnen- en buitenland en zijn tijdens een langlopend project (afgerond in 2005) geïnventariseerd door het Huygens Instituut.

Tussen 2019 en 2022 nam het Transcriptiecafé van het Streekarchief Midden-Holland een flink aantal van deze brieven onder handen. De meeste zijn afkomstig uit de collecties van het Streekarchief Midden-Holland. Maar ook in het Koninklijk Huisarchief zijn nog veel afschriften te vinden van brieven die betrekking hebben op onze regio. U vindt de gemaakte transcripties van de brieven op deze webpagina.

Ter gelegenheid van het jubileumjaar '1572: Geboorte van Nederland' bracht het Streekarchief in november 2022 in samenwerking met het Transcriptiecafé een boek uit met 14 door haar getranscribeerde én hertaalde brieven: Was geteyckent: Guillaume de Nassau. Briefwisseling van Willem van Oranje met Gouda en Schoonhoven tijdens de Opstand. Deze publicatie is voor € 15,72  te koop in Gouda bij Kruim in de Chocoladefabriek, The Gouda Shop, Bruna Schoonhoven en  Boekhandel Smit aan de Korte Tiendeweg in Gouda (ook voor online bestellingen).

chat loading...