Digitaal toegankelijke bronnen na 1811

Geboorteakten

 • Ammerstol Toegang op de geboorteakten, 1811, 1818 - 1912. (Samenstelling: mw. T. van Zanten (2006-2008))
 • Bergambacht Toegang op de geboorteakten, 1811-1866 (aktenr. 40).
 • Gouda Toegang op de geboorteakten, 1811 - juli 1815, 1817 - 1820. (Samenstelling: F.D. van den Heuvel (2002 - ....), mw. Corrie Zwart (2008 - 20..)) Uittreksel. In opbouw.
 • Gouderak Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1912. (Samenstelling: mw. L. Tak-Loendersloot)
 • Krimpen a/d IJssel Toegang op de geboorteakten, 1811, 1818 - 1897. (Samenstelling: mw. L. Tak-Loendersloot (2008 - ....)
 • Lekkerkerk Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1912. (Samenstelling: mw. L.J. Radix (2008-2009)
 • Moerkapelle Toegang op de geboorteakten, 1818 - 1900. (Samenstelling: J.A. de Jong, 1998 - 2001.) Uittreksel + index.
 • Moordrecht Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1908. (Samenstelling: J.A. de Jong (1997 - 2004), mw. T. van Zanten (2007)) Uittreksel.
 • Nieuwerkerk a/d IJssel Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1902. (Samenstelling: J.A. de Jong (1993 - 2001, 2008), mw. K. Groeneveld (2007), mw. L. Tak-Loendersloot (2008)) Uittreksels + index op achternamen.
 • Ouderkerk a/d IJssel Toegang op de geboorteakten, 1866 (ged.) - 1902. (Samenstelling: B. Manuputty (2005-2007)) Uittreksel.
 • Schoonhoven Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1922. (Samenstelling: mw. L. Radix)
 • Waddinxveen Toegang op de geboorteakten van Noord-Waddinxveen, 1812 - 1870.
 • Waddinxveen Toegang op de geboorteakten van Zuid-Waddinxveen, 1818 - 1870. (Samenstelling: mw. C. Zwart)
 • Waddinxveen Toegang op de geboorteakten van de gemeente Broek c.a., 1818 - 1870. (Samenstelling: mw. K. Groeneveld)
 • Waddinxveen Toegang op de geboorteakten van Waddinxveen, 1900 - 1909. (Samenstelling: mw. L. Radix)
 • Zevenhuizen Toegang op de geboorteakten, 1811 - 1892. (Samenstelling: L. Radix (2006-2007))

Huwelijksakten

 • Ammerstol Toegang op de huwelijksakten, 1811, 1818 - 1922. (Samenstelling: mw. T. van Zanten (1811-1900) resp. GenLias (1901-1922))
 • Bergambacht Toegang op de huwelijksakten, 1811 - 1922. (Samenstelling: GenLias)
 • Berkenwoude Toegang op de huwelijksakten, 1812 - 1922. (Samenstelling: Genlias)
 • Gouda Toegang op de huwelijksakten, 1811 - 1885. (Samenstelling: F.D. van den Heuvel (1996 - 2003), met medewerking van J.W.E. Klein e.a.) Uittreksel en index.
 • Gouderak Toegang op de huwelijksakten, 1811 - 1922. (Samenstelling: GenLias)
 • Moerkapelle Toegang op de huwelijksakten, 1818 - 1914. (Samenstelling: J.A. de Jong, 2002, 2003.) Uittreksel.
 • Nieuwerkerk a/d IJssel Toegang op de huwelijksakten, 1811 - 1859. (Samenstelling: J.A. de Jong (2002 - ....).) Uittreksel.
 • Schoonhoven Toegang op de huwelijksakten, 1812 - 1922. (Samenstelling: GenLias.)
 • Waddinxveen Toegang op de huwelijksakten van de gemeente Broek c.a., 1818 - 1870. (Samenstelling: GenLias)

Overlijdensakten

 • Gouda Toegang op de overlijdensakten, 1935 - 1950. (Samenstelling: B. Manuputty (2003-2005), mw. A. van Wezel, mw. L. Radix (2006))
 • Moerkapelle Toegang op de overlijdensakten, 1818 - 1940. (Samenstelling: D. van Vliet (2008) Uittreksel.
 • Schoonhoven Toegang op de overlijdensakten, 1811 - 1950 (Samenstelling: mw. A. van Wezel, mw. W. van Doorn (2005 - 2007)) Uittreksel.
 • Waddinxveen Toegang op de overlijdensakten, 1933 - 1950 (Samenstelling: NN en Lucia Radix) Uitsluitend namen van de overledenen.

 Bevolkingsregistratie

 • Ammerstol Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Bergambacht Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Berkenwoude Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Gouda Index op de namen in het volkstellingsregister, 1829 - 1830. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1965 - 1966.)
 • Gouda Index op de namen in het volkstellingsregister, 1839 - 1840. (Samenstelling: C.H.J. Helders, 1968.)
 • Gouda Index op het bevolkingsregister, 1850 - 1860.
  In bewerking. Deel 1 en 2 zijn geconverteerd in gezinsformaat naar FileMaker. De indices op deel 3 t/m 10 zijn omgezet van het askSam-verzamelbestand naar losse Excelbestanden t.b.v. omwerking naar gezinsformaat. De delen 11 t/m 15 zitten nog in het askSamDOS-verzamelbestand en zijn gecontroleerd. De indices op de delen 16 t/m 19 en twee dienstbodenregisters zijn ingevoerd in losse askSamDOS-bestanden, maar nog niet gecontroleerd.
 • Gouda Toegang op het bevolkingsregister, 1860 - 1880. (Samenstelling: H. Hooimeijer, 2000-2006.)
  Uittreksels + indices op achternamen. Deel 23 en volgende in bewerking. Deel 1 t/m 22 gereed.
 • Gouda Toegang op het bevolkingsregister, 1880 - 1900. (Samenstelling: H. Hooimeijer, 2006-2007.) Uittreksels + indices op achternamen. Deel 2 en volgende in bewerking. Deel 1 gereed.
 • Gouderak Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1861 wijk A. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Haastrecht Index op het bevolkingsregister 1846 - 1850. (Samenstelling: 1988)
 • Krimpen a/d IJssel Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Krimpen aan de Lek Index op het volkstellingregister 1839, met aanvullingen tot 1849. (Samenstelling: mw. Herriena Melkerts, 1991)
 • Lekkerkerk Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1861 deel 1. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Moordrecht Index op het bevolkingsregister, 1846 - 1849. (Samenstelling: J.A. de Jong met medew. van drs. R. de Bruijn)
 • Ouderkerk a/d IJssel Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860 (wijk A en B). (Samenstelling: Jos Harterink (2003)) Uittreksel en index.
 • Schoonhoven Index op het volkstellingregister 1830. (Samenstelling: Patricia de Lange, 1991)
 • Schoonhoven Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860 (wijk A). (Samenstelling: Jos Harterink (2004)) Uittreksel en index.
 • Vlist Toegang op het bevolkingsregister 1850 - 1860. (Samenstelling: Jos Harterink) Uittreksel en index.
 • Waddinxveen Toegang op de persoonsgegevens in de voorloper van het wijkregister van Noord-Waddinxveen over de periode 1839 - 1842/1843.(Samenstelling: J.A. de Jong, 1997-1998.)

 Overige bronnen

 • Gouda Joodse families, ca. 1750 - 1950 (1729-1997). (Samenstelling: J. Oudgenoeg, 1996 - 1999; geherstructureerd door B.J. van der Saag, 2002 / 2008.) Helaas zijn aan de gegevens geen bronvermeldingen toegevoegd. De meeste gegevens zijn echter afkomstig uit de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand. U dient er rekening mee te houden dat in dit bestand enkele plaatsnamen en beroepen zijn afgekort; van deze afkortingen zijn nog niet de volledige aanduidingen bekend (maar wel in de originele bron te vinden).
 • Gouda Analyses van diverse akten (o.a. van conciliatie en arbitrage) en vonnissen in civiele zaken van het vredegerecht, 1811 - 1838. (Samenstelling: J. Oudgenoeg; gedeeltelijk herzien door B.J. van der Saag.)
 • Gouda Analyses van vonnissen in strafzaken van het vredegerecht (politierechter), 1811 - 1838. (Samenstelling: B.J. van der Saag.)
 • Gouda Beknopte weergave van het repertorium van het vredegerecht, 1811 - 1838. (Samenstelling: J.A. de Jong; gedeeltelijk herzien door B.J. van der Saag.)
 • Gouda Analyses van vonnissen van het vredegerecht in civiele zaken, 1812 - 1838. (Samenstelling: B.J. van der Saag.)
 • Gouda Beschrijvingen van de grafstenen op de (voormalige) algemene begraafplaats aan de Vorstmanstraat, ca. 1828 - 1970. (Samenstelling: J.A. Massar, op basis van gegevens van de werkgroep (behoud) oude begraafplaats Gouda o.l.v. E.J.M. van Rossum.) Gedeeltelijk herziene versie (2006)!
 • Gouda Toegang op de serie registers van contracten (overeenkomsten waarbij de gemeente Gouda was betrokken) in de secretariearchieven, 1919 - 1930. (Samenstelling: mw. L. Tak-Loendersloot)
 • Krimpen aan de Lek Toegang op de namen van de personen die zijn begraven op de begraafplaats in de periode ca. 1889 - 2006. (Samenstelling: I. Verwaal-Bats (2007)) Bevat tevens gegevens betreffende geboorte en huwelijk.
 • Lekkerkerk Toegang op de namen van de personen die zijn begraven op de begraafplaats in de periode ca. 1889 - 2006. (Samenstelling: I. Verwaal-Bats (1995 / 2007)) Bevat tevens gegevens betreffende geboorte en huwelijk.
 • Midden-Holland / algemeen Analyses van de besluiten ("acta") van de classis Gouda van de Nederlands Hervormde kerk, 1802 - 1880. (Samenstelling: R. den Ouden)