Op dinsdag 23 april 2024 heeft Leen Ouweneel, oud-penningmeester van de Stichting Vrienden van Archief en Librije, uit handen van wethouder Thierry van Vught de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda ontvangen. Leen heeft de functie van penningmeester ruim tien jaar bekleed. In deze tijd heeft hij zorg gedragen voor de financiering van vele restauraties en aankopen van archiefstukken en librijeboeken.

Naast zijn werk als penningsmeester voor de vriendenstichting werden ook de vele andere historische activiteiten van Leen voor het voetlicht gezet. Zo maakte hij zich als raads- en commissielid van de gemeente Schoonhoven sterk voor het behoud van het cultureel erfgoed. Hij was jarenlang bestuurslid van de Historische Vereniging Schoonhoven en is een vaste docent bij de cursus Schoonhovologie. Daarnaast zit hij in de werkgroep van het Historisch OntmoetingsPunt. Ook is hij actief bij het transcriptiecafé van het streekarchief. Leen is ook nog eens een veelgevraagd lezinggever, zowel in als buiten de regio.

Terwijl hij van huis uit in de finanieel-administratieve sector werkte, haalde Leen in zijn vrije tijd zijn doctoraal Geschiedenis aan de Open Universiteit. Dit leverde een scriptie op met de indrukwekkende titel Het suburbanisatieproces vanuit Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven gedurende de periode 1961-1985.

Leen heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is gedurende een lange periode eindredacteur van de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard geweest. Hierin heeft hij vele bijgedragen geleverd. Ook in De Schatkamer, het regionaal-historisch tijdschrift van de Stichting Vrienden van Archief en Librije heeft hij gepubliceerd. Maar zijn magnum opus is wel Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar. Hoe de Hollandse Waterlinie tot stand kwam, dat in 2022 verscheen.

Uit zijn boek over de Hollandse waterlinie is al op te maken dat hij van grensgebieden houdt, vooral die waarover conflicten gerezen zijn. Het bestuur van de Stichting Vrinden van Archief en Librije deed hem daarom een toepasselijk boek cadeau, namelijk Oude kaarten lezen. Handboek voor historische cartografie.

Ook wethouder Pascal van der Hoek van de gemeente Krimpenerwaard was naar de Chocoladefabriek gekomen om zijn plaatsgenoot in het zonnetje te zetten.

Op de foto, van links naar rechts:
Directeur van het streekarchief Coretta Bakker, wethouder Pascal van der Hoek van de Krimpenerwaard, Leen Ouweneel, voorzitter van de Stichting Vrienden van Archief en Librije Jan Willem Klein en wethouder van Gouda, tevens hoofd algemeen bestuur van het streekarchief, Thierry van Vught.

Leen Ouweneel
chat loading...